Kontakt

Mentor, speciallärare – Anna Åsén (AÅN) Skicka mail

Mentor, Svenska och engelska – Barbro Anthony (BAY)Skicka mail

Idrott & Musik – Fredrick Lööv (FVL) Skicka mail

Matematik – Madelene Sjöholm (MSM) Skicka mail

SO -Sarah Wikström (SWM) Skicka mail

Musik – Anna Segerfelt (AST) Skicka mail

Musik -Jakob Lundqvist (JLT) Skicka mail

Musik – David Stadell Skicka mail

Franska – Gabriella Hyllander (GHR) Skicka mail

Hem- och Konsumentkunskap – Andrea Silier (ASR) Skicka mail

Matematik och NO – Karolina Wikström (KWM) Skicka mail

Spanska – Annelie Hägglund (AHD) Skicka mail

Tyska – Anette Sjöström (ASM) Skicka mail

Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

Bild – Josefine Enneby (JEY) Skicka mail

Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail

Kommentera