Kontakt

Bild – Sara Svensson (SVN) Skicka mail

Spanska – Samira Naimi(SNI)Skicka mail

SO – Göran Hoffner (GHO) Skicka mail

Mentor – Göran Hoffner (GHO) Skicka mail

Mentor – Stig Svensson (SSN)Skicka mail

Biologi – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Idrott&Hälsa – Staffan Thörnberg (STG) Skicka mail

Engelska – Julia Sommarqvist (JST) Skicka mail

Teknik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

tyska – Anette Sjöström (ASM) Skicka mail

SO – Göran Hoffner (GHO) Skicka mail

Musik -Jakob Lundqvist (JLT) Skicka mail

Musik – Anna Segerfelt (AST) Skicka mail

Svenska – Ida Appelros (IAS) Skicka mail

Matematik, kemi och biologi – Helene Brunström (HBM) Skicka mail

Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail

Fysik Biologi kemi matematik – Stig Svensson (SSN)Skicka mail

Matematik – Åsa Öhrn (ÅÖN) Skicka mail

Kemi, Biologi, Matematik -Tereza Laxhed (TLD) Skicka mail

Kommentera