Om oss

Vi är 31 elever som går i 7Mb på Sollentuna Musikklasser. Vi sjunger varje dag, och däremellan lär vi oss även lite annat smått och gott som ni kan läsa om här på bloggen, t.ex. svenska, matte, engelska osv! Våra mentorer sköter den här bloggen.

Syftet med bloggarna är att underlätta kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar. De är också en bra plattform för länkar, googleformulär m.m som ingår i elevernas lärande.

Kalendern har ett viktigt syfte då läxor, prov och andra aktiviteter meddelas därigenom till elever och föräldrar.

Webbplatserna är till en början skapade av Maria Sandfjord men alla mentorer är nu administratörer och fyller respektive klassblogg tillsammans med sina elever.

Koppling till läroplanen: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (LGR 11)

Upphovsrätt: Det material som vi lägger ut på bloggen äger vi rättigheterna till. Om du önskar använda till exempel en bild så går det säkert bra MEN fråga oss först!

Kommentera